Skip links

Stages spelen een cruciale en bepalende rol in de opleiding tot opvoeder. Helaas omvat de opleiding maar weinig stages. Dat maakt de keuze voor de juiste stageplaats des te belangrijker, om er zo veel mogelijk ervaring uit te kunnen putten. Enkele tips om een (goede) stageplaats te vinden. In het eerste jaar van de opleiding dient de stage eigenlijk vooral ter observatie van en kennismaking met het beroep. Al naargelang de school waar je de opleiding volgt, vindt de stage doorgaans vrij vroeg in het academiejaar plaats, zodat je als student indien nodig snel kunt beslissen om een andere opleiding te kiezen. Meestal wordt de stagesector door de school opgelegd. Soms kunnen studenten een keuze maken uit een lijst van partnerinstellingen. In de daaropvolgende academiejaren verschilt de situatie van school tot school. Doorgaans wordt ook in het tweede jaar van de opleiding een stagesector opgelegd. In het laatste jaar is dat zelden het geval. Hoe dan ook moet de keuze voor de stageplaats voldoen aan de selectiecriteria van de school en vindt de stage plaats in een specifieke periode. 

Denk goed na welke sector en/of werkomgeving je wilt ontdekken  

Je zoektocht naar een stageplaats wordt enerzijds bepaald door de bovenstaande criteria, maar ook je eigen criteria spelen een belangrijke rol. Je kunt als opvoeder aan de slag in een brede waaier aan sectoren en werkomgevingen. Misschien heb je al een specifieke carrière in gedachten? Een stage is in dat geval de ideale manier om na te gaan of zo’n carrière wel voor jou is weggelegd. Stel gerust een lijst op met stageplaatsen of -sectoren die je aanspreken, om het beeld dat je hebt van de job aan de realiteit te toetsen. Maak gebruik van de talloze lijsten van verenigingen en sociale initiatieven online, en spreek zeker ook je medestudenten aan om de ideale stageplaats te vinden.  

Begin tijdig aan je zoektocht, ga systematisch en zorgvuldig te werk, en schakel je netwerk van contacten in  

Wacht niet tot het laatste moment om aan je zoektocht te beginnen. Talloze studenten moeten op zoek naar een geschikte stageplaats, terwijl de begeleidingscapaciteit in de instellingen eerder beperkt is. Begin dus zo vroeg mogelijk aan je zoektocht. En vergeet ook niet dat mond-tot-mondreclame soms de beste oplossing blijft. Pak je zoektocht systematisch en zorgvuldig aan: maak eventueel een tabel op met de vooruitgang die je boekt bij de contactpersonen, om een ongepaste communicatie te vermijden. Je richt je immers tot mogelijke toekomstige collega’s. De wereld is klein, en in professionele kringen geldt dat des te meer!  

Zet vooral jouw persoonlijke troeven in de verf  

Hoewel veel instanties een paar extra handen goed kunnen gebruiken – al was het maar voor even –, legt het onthaal en de begeleiding van een stagiair een bijkomende werklast op de schouders van het personeel. Denk daar ook aan bij je stageverzoek. Houd het kort en bondig, en focus je daar niet al te veel op in je eerste contact. Je mag immers niet vergeten dat de medewerkers ondertussen niet aan hun proefstuk toe zijn en het plaatje intussen wel kennen. Zet liever je persoonlijke troeven in de verf, die nuttig kunnen zijn voor de instelling in kwestie. Speel je bijvoorbeeld een muziekinstrument of koester je een passie voor street art?   

Personaliseer elke aanvraag  

Verstuur niet telkens identiek hetzelfde stageverzoek. Dergelijk ‘bandwerk’ belandt al snel in de prullenmand. Richt je tot instellingen die aan de criteria van je school voldoen en die stroken met het opleidingstraject dat jij voor ogen hebt. Neem ook zeker even de tijd om je te verdiepen in de activiteiten van de instellingen die je contacteert. Ga ook te rade bij studenten die hun stage er al hebben opzitten. Sommige stages zijn immers leerzamer dan andere, en je hebt geen tijd te verliezen. Zorg dat je goed geïnformeerd bent, personaliseer je aanvragen, stel jezelf kort voor en voeg je cv toe. Zo heb je meer kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek, zeker als je al vroeg met je zoektocht start.  

Benadruk hoe gemotiveerd je bent om van de teamleden te leren  

Wees aandachtig tijdens het gesprek en luister goed naar je gesprekspartner. Observeer ook de omgeving waarin je wordt onthaald. Zo krijg je een duidelijker beeld van de aard van de instelling. Je gesprekspartner zal je ongetwijfeld vragen wat je over de instelling weet. Toon dat de inspanningen en de missie van de instelling je echt interesseren en dat je gemotiveerd bent om bij hen de kneepjes van het vak te leren. Stel pertinente vragen over de werkmethodes en pik in op de uitleg. Leg niet te veel focus op de administratieve aspecten en pedagogische vereisten van je school, behalve als je gesprekspartner het erover heeft. Volg je intuïtie. Voelt het niet goed aan? Dan is daar misschien wel een goede reden voor – bewust of onbewust. Je krijgt na het gesprek in elk geval enige bedenktijd, zelfs na ondertekening van de overeenkomst.  

MF – maatschappelijk assistente