Skip links

Naast de specifieke zorg- en welzijnsberoepen, zijn nog tal van andere ondersteunende functies onmisbaar voor een goede werking van non-profitorganisaties.     

Bepaalde beroepen zijn nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met de zorg- en welzijnssector. Denk bijvoorbeeld aan het beroep van zorgkundige, maatschappelijk assistent, psychomotorisch therapeut of thuiszorgmedewerker … Je kunt echter ook een ondersteunende functie opnemen binnen de non-profitsector. Het gaat meer bepaald om functies die niet noodzakelijk eigen zijn aan de zorg- en welzijnssector, maar die je bijvoorbeeld ook bij culturele organisaties, sportinstanties enz. vindt. Vooral de omvang van de vzw of organisatie zal bepalen of de functie in kwestie al dan niet aanwezig is. 

We buigen ons hier graag over enkele functies die cruciaal zijn voor de goede werking van non-profitstructuren, elk op niveau van de organisatie. 

12 ondersteunende functies in de non-profitsector 

Directeur 

Als directeur van een non-profitorganisatie sta je doorgaans in voor het dagelijkse beheer. De omvang van de organisatie bepaalt welke taken en privileges je op je bord krijgt: coördinatie, toezicht en ondersteuning van teams en projecten; HR-beheer; financieel beheer van de instelling; beheer van de lokalen en logistieke planning; vertegenwoordiging van de vzw enz. 

Financieel verantwoordelijke 

Als financieel verantwoordelijke zie je toe op het budgettaire evenwicht van de projecten van de organisatie en werk je een gepaste financiële strategie uit. 

Administratief en financieel coördinator 

Als administratief en financieel coördinator sta je doorgaans in voor de administratieve, financiële en juridische coördinatie en opvolging van de vzw. 

Administratief en financieel assistent 

Als assistent ondersteun je de verantwoordelijke van de financiële en administratieve dienst. Je bent een polyvalent medewerker. 

Boekhouder 

Als boekhouder ben je een onmisbare schakel in het beheer van een non-profitorganisatie, zeker op het moment van de professionalisering van de activiteiten. 

Logistiek en technisch coördinator 

Deze functie is onmisbaar binnen een organisatie met inkomende en uitgaande goederen (denk bijvoorbeeld aan een distributiecentrum voor voedselpakketten) of waar informaticasystemen en machines worden gebruikt. 

Projectverantwoordelijke 

Als projectverantwoordelijke heb jij het roer in handen van een of meerdere projecten. Je bedenkt de projecten en leidt hun concrete uitwerking in goede banen. Je komt met vrijwel alle afdelingen en medewerkers in contact. 

Communicatieverantwoordelijke 

Als communicatieverantwoordelijke zie je toe op een vlotte communicatie binnen de organisatie zelf en naar de buitenwereld toe. Je streeft ernaar het grote publiek te bereiken (via sociale media, nieuwsbrieven, de pers enz.) en waakt over het onderlinge contact tussen de verschillende afdelingen binnen de organisatie. 

IT-verantwoordelijke, helpdeskmedewerker of computerprogrammeur 

Deze technische functies worden heel vaak uitbesteed wegens een gebrek aan middelen. De concurrentie met de commerciële sector – die doorgaans betere voordelen kan bieden – is nu eenmaal bikkelhard. 

Directieassistent 

Als directieassistent ben jij de rechterhand van de directeur of directrice van de vzw. Je leidt het interne of externe contact met de directie in goede banen, plant afspraken en verplaatsingen, volgt dossiers op enz. Dankzij jou kan de directeur of directrice zich volop focussen op zijn of haar werk. 

Kantoorbediende 

Als kantoorbediende ben je van vele markten thuis. Je specifieke taken kunnen verschillen naargelang de organisatie. Doorgaans sta je in voor het onthaal, de opvolging van telefoongesprekken, de correspondentie enz. Soms moet je je organisatorisch talent aanspreken, notities nemen tijdens gesprekken of verslagen opstellen van vergaderingen enz. 

Onthaalmedewerker 

Als onthaalmedewerker ben jij het eerste aanspreekpunt van de vzw voor het grote publiek, hetzij fysiek (aan het onthaal) of per telefoon. Jij staat in voor het onthaal van personen en het verstrekken van informatie of inlichtingen.