Skip links

Je wenst aan de slag te gaan in de zorgsector of in de welzijnssector, maar weet niet welk contactberoep je moet kiezen? We helpen je graag op weg met enkele vragen en stellen je een aantal boeiende beroepen voor die er echt toe doen.  

Wil je kiezen voor werkzekerheid, met een job die uitzicht biedt op een vlotte tewerkstelling?  

Verscheidene jobs in de zorg- en welzijnssector behoren tot de knelpuntberoepen. Ze garanderen een vlotte aanwerving, en vaak heb je zelfs de keuze tussen verschillende jobs, in functie van jouw ambities – een heuse luxe! 

De sector kampt in de eerste plaats met een nijpend tekort aan (algemeen) verpleegkundigen. 

Ook naar hoofdverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten of experten medische beeldvorming zijn werkgevers actief op zoek.  

Wil je als zelfstandige aan de slag?  

Je kunt uiteenlopende beroepen in de zorgsector op zelfstandige basis uitoefenen. Bepaalde beroepen bieden zelfs meer mogelijkheden als zelfstandige, zoals het beroep van logopedist. 

 • Kinesitherapeuten kunnen op zelfstandige basis in een privépraktijk werken, alleen of in een multidisciplinair team van zorgprofessionals.  
 • Psychologen kunnen als zelfstandige of zelfstandige in bijberoep aan de slag.  
 • Verpleegkundigen kunnen op zelfstandige basis patiënten verzorgen. Het statuut van zelfstandige biedt tal van voordelen: je verdient meer doordat je meer uren kunt werken, je plant zelf wanneer je werkt, je beschikt over meer vrijheid enz.  
 • Verzorgenden kunnen zowel op zelfstandige basis als in dienstverband aan de slag bij een erkende thuiszorginstantie die overheidssteun geniet. Verscheidene bedrijven besteden werk uit aan zelfstandige professionals. 

Wil je deeltijds aan de slag?  

In vele beroepen is het mogelijk om het werkregime terug te schroeven. In bepaalde gevallen worden bovendien hoofdzakelijk deeltijdse functies aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan functies in de thuiszorgsector of ergotherapeuten. 

Kun je niet stilzitten en wil je voor een fysieke job gaan?  

Dan liggen er een aantal mogelijkheden voor je open. Opvoeder is een veelzijdige job bij uitstek. Je bent de hele dag in beweging, tijdens activiteiten met de bewoners of begunstigden over wie jij je ontfermt. 

Beroepen zoals verpleeg-, zorg- of vroedkundige zijn van een heel andere orde, maar vergen eveneens fysieke inspanningen, zowel wat de zorgverstrekking zelf betreft als voor de toiletzorg van de patiënten. 

Ook als kinesitherapeut, psychomotorisch therapeut of ergotherapeut ben je altijd in beweging. Dat je zelf over een goede fysieke gezondheid beschikt, is cruciaal als kinesitherapeut. Je staat namelijk vaak rechtop tijdens de job en moet aanhoudende fysieke inspanningen leveren. 

Ga je liever voor een iets minder fysiek veeleisende professionele activiteit? Dan is een job als logopedist, psycholoog of maatschappelijk assistent (in bepaalde sectoren) misschien meer jouw ding. 

Twijfel je tussen kinesitherapeut, psychomotorisch therapeut of ergotherapeut?  

Hoewel elk van deze jobs een andere opleiding vereist, moet je in alle gevallen een interesse hebben voor de anatomie van de mens en een wetenschappelijke achtergrond. 

Wat is het verschil tussen deze drie beroepen? 

 • Als kinesitherapeut is het jouw taak om allerhande vormen van pijn en aandoeningen te behandelen, en om uiteenlopende behandelingen voor te stellen in functie van de symptomen van de patiënten.  
 • Als psychomotorisch therapeut behandel je psychomotorische ontwikkelingsstoornissen bij de patiënten. Je ondersteunt meer bepaald het contact van de patiënten met anderen, hun omgeving en zichzelf via lichaamsbewegingen. De psychomotorisch therapeut grijpt terug naar beweging om de fysieke en mentale ontwikkeling van de patiënten te ondersteunen. Je job vereist dus een interventie op lichamelijk en geestelijk vlak.  
 • Als ergotherapeut analyseer je dan weer de leefomgeving van je patiënten in functie van hun handicap, om bijvoorbeeld aanpassingen of praktische hulpmiddelen in de woning of op de werkvloer voor te stellen.  

 

Ben je op zoek naar een job waarin je je vaardigheden kunt aanscherpen, waarin je je verder kunt specialiseren of met doorgroeimogelijkheden? 

Beroepen in de zorg- en welzijnssector bieden mooie carrièrevooruitzichten, via bijscholing, specialisaties of doorgroeimogelijkheden. 

 • Zo liggen er voor verpleegkundigen uiteenlopende specialisaties open (pediatrie en neonatologie, interdisciplinaire geriatrie en psychogeriatrie, geestelijke gezondheid en psychiatrie, gemeenschapszorg, intensieve zorgen en dringende medische hulp, oncologie, perioperatieve zorg enz.).   
 • Ook vroedkundigen kunnen ervoor kiezen zich te specialiseren in specifieke aspecten van hun job: thuisbevalling, waterbevalling, acupunctuur, aromatherapie, haptonomie, dragen van het kind, prenatale yoga enz.  
 • Wie een bachelordiploma orthopedagogie op zak heeft, kan doorstromen naar bepaalde masteropleidingen. Zo kun je pedagogische wetenschappen, psychologie of sociaal werk gaan studeren. Kies je ervoor je carrière als opvoeder verder te zetten? Dan kun je een specialisatiejaar volgen, bijvoorbeeld in psychosociale orthopedagogie of gerontologie. 
 • Als psycholoog kun je er dan weer voor kiezen om een doctoraatsprogramma aan te vatten en doctor in de psychologie te worden. Die titel opent deuren naar een meer onderzoeksgerichte job. Anderen kiezen voor een specialisatie in andere disciplines, zoals neuropsychologie of cognitieve psychologie. 

Een overzicht van de medische, paramedische en welzijnsberoepen  

Thuiszorgmedewerker 

In de thuiszorgsector help je senioren, personen met een beperking of bepaalde kinderen om thuis te blijven wonen. Je ondersteunt hen niet alleen in hun dagelijkse taken, maar houdt ook een waakzaam oogje in het zeil en biedt hen psychosociale steun. 

Zorgkundige  

Als zorgkundige ben je de partner bij uitstek voor het verplegend personeel. Je waakt over het welzijn van de patiënten en voert logistieke taken uit, verstrekt zorg en ondersteunt de autonomie van de patiënten. Je gaat aan de slag binnen een zorgteam en ontfermt je als zorgkundige over zieke of hulpbehoevende patiënten, onder toezicht van het verplegend personeel.  

Maatschappelijk assistent 

Als maatschappelijk assistent waak je over het welzijn van en de hulp voor je begunstigden. Je treedt als het ware op als tussenschakel, tussen een publiek dat met financiële, sociale of juridische moeilijkheden kampt en de instellingen die hen de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden. Je biedt essentiële hulp bij administratieve stappen die voor de begunstigden al snel onoverkomelijk kunnen lijken. 

Opvoeder 

Het beroep van opvoeder is het schoolvoorbeeld van een veelzijdige job: je kunt aan de slag bij een buitengewoon divers publiek, binnen de meest uiteenlopende structuren. Een job met vele gezichten, op het raakvlak tussen sociale, psychologische, pedagogische, medische, culturele en juridische activiteiten. Je vindt dan ook opvoeders in tal van structuren met een sociale missie. 

Ergotherapeut 

De job van ergotherapeut is een paramedisch beroep en wordt vaak verward met dat van opvoeder of kinesitherapeut. Als ergotherapeut werk je met patiënten met mentale of fysieke aandoeningen of sociale beperkingen, en help je hen op weg naar verbeteringen in hun persoonlijke leefomgeving. Je ondersteunt ook hun persoonlijke bezigheden en ontspanningsactiviteiten, via activiteiten die zijn afgestemd op ieders vaardigheden. Je staat hen bij om een optimaal functioneren of een actieve deelname aan het persoonlijke of professionele leven (terug) te vinden of te behouden. 

Verzorgende in de thuiszorgsector 

Als verzorgende in de thuiszorgsector bied je kostbare ondersteuning aan personen die hun autonomie verliezen, net als aan hun naasten. Je helpt de begunstigden in hun dagelijkse handelingen, zodat ze zelfstandig door het leven kunnen gaan. 

Verpleegkundige 

Belangrijk en zinvol … Een job als verpleegkundige biedt mooie vooruitzichten. 

Kinesitherapeut  

Als kinesitherapeut is het jouw taak om allerhande vormen van pijn te verlichten en uiteenlopende behandelingen voor te stellen in functie van de symptomen van de patiënten. Je behandelt ook motorische, respiratoire, cardiovasculaire of neurologische (bij hersenletsels) aandoeningen. 

Logopedist 

Als logopedist help je mensen met taal-, spraak-, stem- of gehoorproblemen en stoornissen van de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen). Je werkt vooral met kinderen en jongeren, al kan je doelpubliek veel uitgebreider zijn. Zo kun je ook volwassenen en senioren helpen in je job. 

Psycholoog  

Als psycholoog ben je een cruciale partner op weg naar geestelijke gezondheid. Je kunt aan de slag in een brede waaier van sectoren, van de sociale sector tot de medische wereld. Welke opleiding moet je volgen? Wat zijn je tewerkstellingsvooruitzichten? Welke taken krijg je toebedeeld en aan welke verplichtingen moet je voldoen? Een blik op de vele aspecten van een job als psycholoog. 

Psychomotorisch therapeut 

Als psychomotorisch therapeut behandel je psychomotorische ontwikkelingsstoornissen van je patiënten. Je ondersteunt meer bepaald hun contact met anderen, de omgeving en zichzelf via lichaamsbewegingen. 

Vroedkundige  

Van oudsher is de vroedvrouw dé experte bij uitstek wat het lichaam van de vrouw betreft. Dat was niet noodzakelijk een vrouw die gestudeerd had, maar iemand die voldoende kraamervaring had. Tijdens de bevalling ontfermde zij zich over de moeder. Hoewel je vandaag een diploma op zak moet hebben om het beroep van vroedkundige uit te oefenen, blijft het uitgangspunt hetzelfde: koppels en moeders voorbereiden op de komst van hun baby.