Skip links

Animator

Als animator in de welzijns- en cultuursector organiseer en ontwikkel je socioculturele activiteiten voor een divers publiek (kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, personen met een beperking enz.). 

Aan de hand van die activiteiten met een culturele, creatieve, sportieve, wetenschappelijke of multimedia-insteek speel je in op sociale, socioculturele en educatieve aspecten. 

Omschrijving

Als animator is het jouw taak om de creativiteit, het leren, de socialisatie en de ontwikkeling van je begunstigden te ondersteunen en te stimuleren met behulp van animatie op maat van je doelgroep. Je kunt als animator met heel uiteenlopende groepen werken, van kinderen en jongeren tot volwassenen, senioren of personen met een beperking. 

Je onderhoudt als terreinmedewerker nauw contact met partners en het doelpubliek, om aan hun behoeften tegemoet te komen. Ongeacht je activiteitengebied, stimuleer je als animator de expressie binnen de groep die je begeleidt.  

Als animator kom je dagelijks in contact met verschillende verenigingen en instellingen, en ontmoet je artiesten of andere professionals met het oog op de organisatie van activiteiten en animatie. Je leidt de activiteiten zowel op creatief als op logistiek vlak in goede banen. Zo is het ook jouw taak om de activiteiten te promoten.  Je moet als animator dus in staat zijn om activiteiten te plannen, te organiseren én in goede banen te leiden, terwijl je het contact en de interactie stimuleert. Je ondersteunt de actieve deelname en stimuleert de verantwoordelijkheidszin van de deelnemers. Je moet als animator bovendien in staat zijn om te gaan met eventuele conflicten en toezien op de naleving van de regels binnen de gemeenschap. Je waakt over het respect voor elk individu, zijn of haar behoeften en zijn of haar evolutie binnen de groep. Je moet overigens onvoorziene omstandigheden het hoofd zien te bieden. Praktisch gezien, moet je als animator de geschikte lokalen zien te vinden en de nodige samenwerkingsverbanden aanknopen om de animatie tot een goed einde te brengen. 

Over welke vaardigheden moet ik beschikken?

 • Je kunt verschillende animatietechnieken toepassen.
 • Je kunt je animatie afstemmen op een divers publiek.
 • Je beschikt over logistieke vaardigheden en kunt een budget beheren.
 • Je respecteert de regels inzake hygiëne en veiligheid.
 • Je kunt vlot en efficiënt communiceren met deelnemers, partners en teamleden.
 • Je bent creatief: je kunt vernieuwende en creatieve activiteiten bedenken die inspelen op de behoeften van de deelnemers. Je beschikt over artistieke vaardigheden en kunt overweg met technologische toepassingen.
 • Je kunt projecten op efficiënte wijze beheren: plannen, coördineren en opvolgen.
 • Je kent het geografische gebied waarin je de activiteit organiseert goed.
 • Je bent vertrouwd met het doelpubliek, zodat je de animatie kunt afstemmen op de interesses en behoeften.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je kunt problemen het hoofd bieden en oplossen.
 • Je kunt je aanpassen: je stelt je flexibel op in functie van onverwachte omstandigheden en weet oplossingen te vinden.

Over welke persoonlijke eigenschappen moet ik beschikken?

 • Je bent luistervaardig: als animator moet je aandachtig kunnen luisteren naar de deelnemers, om op gepaste wijze in te spelen op hun behoeften en verwachtingen.
 • Je bent empathisch aangelegd: als animator moet je in staat zijn de emoties en gevoelens van de deelnemers correct in te schatten en hen indien nodig de gepaste ondersteuning bieden.
 • Je bent creatief.
 • Je communiceert op een duidelijke manier.
 • Je bent vlot in de omgang.
 • Je kunt op een pedagogisch verantwoorde manier te werk gaan.
 • Je gaat grondig en nauwkeurig te werk.
 • Je bent van vele markten thuis.
 • Je bent stressbestendig: als animator moet je soms in moeilijke omstandigheden aan de slag en moet je complexe situaties het hoofd zien te bieden.

Opleiding

De Franstalige infodienst rond opleidingen en beroepen SIEP geeft op zijn website aan dat elke opleiding met een maatschappelijke of pedagogische insteek, opminstens een hoger technisch secundair niveau, kan leiden tot een job in de animatiesector. Om in specifieke sectoren aan de slag te gaan, kan evenwel een attest worden gevraagd, denk bijvoorbeeld aan vakantiecentra, huiswerkscholen, cultuurinstellingen of sportverenigingen en -federaties. Verschillende centra en diensten voor socioprofessionele inschakeling bieden pertinente vooropleidingen aan: www.dorifor.be en www.leforem.be. Bepaalde organisaties, zoals PAC, bieden eveneens opleidingen aan.

Hier volgt een niet-exhaustieve lijst met opleidingen in Brussel en Vlaanderen:   

CVO (centra voor volwassenenonderwijs) of CBE (centra voor basiseducatie): Begeleider-animator voor bejaarden 

 • Locatie: CVO of CBE 

Gebruik voor meer opleidingen de zoekfunctie op de website van de VDAB: 

 

Scouts en gidsen Vlaanderen – officieel attest ‘animator in het jeugdwerk’ 

 • Adres: Wilrijkstraat 45 – 2140 Antwerpen 
 • Opleidingsduur (Theoretische opleiding van 50 uur, 7 dagen en 6 overnachtingen): tijdens schoolvakanties   

Chiro – Accu 

 • Adres: Kipdorp 30 – 2000 Antwerpen 
 • Opleidingsduur (6 dagen en 5 overnachtingen in een Chirohuis): tijdens schoolvakanties   
 • Surf voor meer informatie naar: https://chiro.be/accu-praktisch  

Vlaams dienst speelpleinwerk (VDS) – attest ‘animator in het jeugdwerk’ 

KSA – attest ‘animator in het jeugdwerk’ (Animator, Hoofdanimator en Instructeur) 

 • Adres: Vooruitgangstraat 225 – 1030 Brussel 
 • Locatie: op verschillende locaties in Vlaanderen 
 • Aangeboden tijdens: Schoolvakanties en/of weekends.   
 • Surf voor meer informatie naar: www.ksa.be/cursussen 

 

Je vindt alle instanties die een opleiding tot animator aanbieden via deze links:  

 

Carrièremogelijkheden

Als animator moet je je qua werkuren doorgaans flexibel kunnen opstellen en werk je vaak buiten de schooluren, tijdens schoolvakanties en in het weekend.   

Je werkt onder toezicht van een coördinator of hoofdanimator, en doorgaans in teamverband en in samenwerking met andere partners (opvoeders, leerkrachten, maatschappelijk assistenten enz.).  

Als animator kun je aan de slag gaan in verschillende sectoren en bieden zich uiteenlopende tewerkstellingsvooruitzichten aan. Enkele voorbeelden:  

 • Buurtanimator: je kunt aan de slag bij een vereniging, buurthuis, jeugdhuis of stads- of gemeentedienst voor de organisatie en animatie van buurtactiviteiten. 
 • Schoolanimator: je kunt aan de slag in een school of huiswerkschool, om workshops voor kinderen in goede banen te leiden of culturele of sportevenementen te organiseren. 
 • Animator in recreatiecentra: je kunt aan de slag in een recreatiecentrum, waar je activiteiten kunt organiseren voor kinderen tijdens de schoolvakanties. 
 • Rusthuisanimator: je kunt aan de slag in een rusthuis, waar je activiteiten organiseert voor de bewoners. 
 • Cultureel bemiddelaar: je kunt aan de slag in een cultuurinstelling (zoals een museum, bibliotheek, theaterzaal, centrum voor expressie en creativiteit, spelotheek of mediatheek), waar je de toegang voor het publiek tot cultuur ondersteunt. 
 • Coördinator socioculturele projecten: je kunt aan de slag bij een lokale organisatie of vereniging om er socioculturele projecten in goede banen te leiden.  

Hoeveel verdien ik als animator?   

De job van animator valt onder paritair comité 329.01 – het paritair subcomité voor de socioculturele sector in het Vlaams Gewest.   

Het minimumloon is vastgelegd op 1.964,72 euro.