Skip links

Houd jij van het contact met senioren en wens je directeur of directrice te worden van een rusthuis, waar je waakt over de kwaliteit van de zorg voor de bewoners? ‘Ik hou van mijn job’ vertelt je graag alles over deze zinvolle job met een mooie toekomst. Wat zijn de toegangsvoorwaarden? Welke opleidingen kun je volgen? Wat houdt de job precies in? Hier lees je alles over de weg naar een job als rusthuisdirecteur of -directrice. 

De rusthuisdirecteur of -directrice bekleedt een cruciale functie met mooie vooruitzichten. We weten het inmiddels allemaal: de vergrijzing van de Belgische bevolking plaatst instellingen voor senioren de komende decennia voor aanzienlijke uitdagingen. 

Als rusthuisdirecteur of -directrice waak je over het goede verloop van de algemene activiteiten en de kwaliteit van de verstrekte zorg. Je ziet toe op een correcte dienstverlening naar de bewoners toe. 

We nemen de taken even onder de loep. 

Wat zijn je taken als rusthuisdirecteur of -directrice? 

Je voornaamste taken: 

 • Administratief en financieel beheer: je bent verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer van de instelling. Je waakt over de budgetten, stippelt het beleid en de procedures uit en ziet toe op de concrete uitvoering ervan, en gaat continu na hoe de kwaliteit van de zorg verbeterd kan worden. 
 • Dagelijks beheer: je maakt van de instelling een aangename omgeving die de ontplooiing, autonomie en actieve deelname aan het gemeenschapsleven van elke bewoner ondersteunt. 
 • Aanwerving van medewerkers en personeelsbeheer: je werft gekwalificeerde en bekwame medewerkers aan om de best mogelijke zorg te verstrekken aan de bewoners. Je bent ook verantwoordelijk voor de opleiding en evaluatie van het personeel en ondersteunt de verbetering van hun prestaties. Je neemt de dagelijkse leiding over het team van verantwoordelijken en ziet toe op de uitvoering van de taken (personeelsbeheer, werkschema’s enz.). 
 • Toezicht op de zorg voor bewoners: je staat aan het hoofd van de zorgteams en ziet erop toe dat de bewoners de best mogelijke zorg krijgen. Je zorgt er daarnaast voor dat de veiligheids- en kwaliteitsnormen nageleefd worden en dat de bewoners op een waardige en respectvolle manier behandeld worden. 
 • Toezicht op het contact met bewoners en hun familieleden: je zorgt ervoor dat de bewoners de nodige zorg ontvangen in functie van hun behoeften en ziet erop toe dat familieleden op de hoogte worden gehouden van en betrokken worden bij beslissingen in verband met de zorg. 
 • Naleving van de normen en regelgeving inzake de zorg voor senioren: je moet altijd op de hoogte zijn van de veranderende wetgeving bij bevoegde instanties (VAPH, RIZIV, sociale wetgeving, FAVV, EDPBW enz.). 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan de slag te gaan als rusthuisdirecteur of -directrice? 

Wettelijk gezien moet je enkel over een diploma hoger onderwijs van het korte type beschikken om rusthuisdirecteur of -directrice te worden. 

In de praktijk wordt van de kandidaten verwacht dat ze een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van het lange type op zak hebben en over een aanvullend diploma of certificaat voor rusthuisdirectie beschikken.  

Welke vaardigheden zijn vereist? 

 • Je kunt prioriteiten stellen, beslissingen nemen en handelen in functie van strategische richtlijnen. 
 • Je bent een bekwaam beheerder en bent in staat een visie uit te werken en vernieuwingen door te voeren. 
 • Je kunt goed samenwerken met anderen en kunt goed onderhandelen. 
 • Je legt integriteit en professionalisme aan de dag, en respecteert de deontologische code. 
 • Je communiceert vlot en gepast, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Je beschikt over goede leiderscapaciteiten, kunt delegeren en bent in staat teams te motiveren. 

Wist je dat? 

België telt vandaag ongeveer 1.500 wooninstellingen voor senioren (rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen), goed voor 150.000 bedden, waarvan 784 in Vlaanderen, 574 in Wallonië en 138 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Lina Fiandaca