Skip links

Kinderverzorger

Een kinderverzorger is een zorgkundige gespecialiseerd in de zorg voor kinderen, vanaf het prille begin. Je kunt als kinderverzorger zowel in een kinderopvang als ziekenhuis aan de slag. Je staat niet alleen in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder jouw toezicht, maar ook voor de hygiëne- en comfortzorg van de allerkleinsten en waakt over hun gezondheid. Je moet symptomen van mogelijke aandoeningen kunnen herkennen en ziet bovendien toe op de hygiëne van alles waar de kinderen mee in contact kunnen komen. 

 

Omschrijving

Op pedagogisch en educatief vlak leer je de kinderen basishandelingen aan: stappen, eten, zindelijk zijn enz. Je zet als kinderverzorger ook ludieke activiteiten op, afgestemd op het profiel van de kinderen, zodat ze hun omgeving zo veel mogelijk op eigen houtje te ontdekken. Je houdt ook rekening met specifieke behoeften van bepaalde kinderen en houdt een waakzaam oogje in het zeil, opdat ze zichzelf niet in gevaar zouden brengen.

Je moet als kinderverzorger continu alert blijven en aandacht besteden aan wat de kinderen doen, vooral de allerjongsten. De communicatie met de kleintjes verloopt enerzijds met je stem, en anderzijds met bewegingen en geluiden. Je moet eventuele problemen weten op te merken inzake gezondheid, motoriek, begrip enz. Daarvoor is een professionele relatie met de ouders van cruciaal belang, met het oog op een samenwerking: je komt in nauw contact met hun kinderen en treedt in die zin op als tussenschakel. Je adviseert de ouders en stelt hen desgevallend gerust, zonder zelf de rol van ouder op te nemen.  Tot slot stippelt de instelling waar je als kinderverzorger aan de slag gaat een pedagogisch traject uit voor de kinderen. Je draagt bij tot de concrete uitwerking van dat traject en kunt soms ook mee de koers ervan bepalen. Je moet vlot kunnen communiceren met je team en de directie. Je moet ten slotte aan twee vereisten voldoen om kinderverzorger te worden: je moet een (blanco) uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen en een medisch attest dat aangeeft dat je bent ingeënt tegen rodehond en dat je in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.   
Over welke vaardigheden moet je beschikken?
 • Je hebt inzicht in de behoeften van kinderen in functie van hun ontwikkelingsfase;
 • Je kunt je schikken naar de specifieke behoeften van bepaalde kinderen;
 • Je herkent de symptomen van ziekte of ongemak en kunt indien nodig de juiste eerste zorgen toedienen;
 • Je staat in voor gezondheids-, hygiëne en comfortzorg;
 • Je stimuleert en ondersteunt de autonomie van de kinderen;
 • Je zet ludieke activiteiten op, afgestemd op de behoeften van de kinderen;
 • Je voorkomt ongelukken en waakt over de veiligheid van de kinderen;
 • Je communiceert zowel met de ouders als met de collega’s;
 • Je respecteert het beroepsgeheim en de deontologische code.
Over welke persoonlijke eigenschappen moet ik beschikken?
 • Je bent open-minded;
 • Je bent plichtsbewust en kunt autonoom werken;
 • Je kunt je flexibel opstellen, bent opmerkzaam en weet van aanpakken;
 • Je bent luistervaardig, geduldig en rustig.

Opleiding

Je kunt vanaf de 3e graad secundair onderwijs al je traject naar een job als kinderverzorger aanvatten, hetzij in het TSO (Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg of Sociale en technische wetenschappen), hetzij in het BSO (Verzorging). Een 7e jaar BSO Kinderbegeleider (duaal) of Kinderzorg leidt eveneens naar een job als kinderverzorger. 

Nog andere opleidingen bieden uitzicht op een job als kinderverzorger. Zo biedt Syntra een opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters aan en kun je in het onderwijs voor sociale promotie de opleiding Begeleider kinderopvang volgen, waarna je naar een functie als kinderverzorger kunt solliciteren in onthaalvoorzieningen, zoals een kinderopvang. 

Om je eigen kinderopvang te mogen openen, moet je (minstens) een bachelordiploma op zak hebben. Inhoudelijk aansluitende bacheloropleidingen, waaronder Educatieve opleiding (kleuter-, lager- of secundair onderwijs), Ergotherapie, Orthopedagogie, Sociaal werk, Toegepaste psychologie, Toegepaste gezondheidswetenschappen of Verpleegkunde, kunnen worden aangevuld met een schakelprogramma en/of masteropleiding. Op de website van Kind en Gezin vind je alle specifieke voorwaarden en te volgen procedures om je eigen kinderopvang te openen. 

Carrièremogelijkheden

Diverse opvangstructuren werven kinderverzorgers aan: een kinderopvang, gemeentelijk onthaal en opvang, Huizen van het Kind, opvangcentra voor kinderen met specifieke behoeften enz. Ook in ziekenhuizen kunnen kinderverzorgers aan de slag (de afdelingen materniteit, pediatrie enz.) en soms worden kinderverzorgers in het basisonderwijs ingeschakeld ter ondersteunen van de kleuteronderwijzers en in de buitenschoolse opvang. Tot slot kun je ook als kinderverzorger aan huis aan de slag, ter ondersteuning van de ouders. 

Je kunt ervoor kiezen je eigen kinderopvang te openen, waardoor je over een zekere autonomie beschikt. 

Hoeveel verdien ik als kinderverzorger? 

Je loon als kinderverzorger wordt grotendeels bepaald door de opvangstructuur waar je aan de slag gaat. Het brutomaandloon van een startende kinderverzorger bedraagt ongeveer 1.900 euro. Een zelfstandig kinderverzorger of kaderlid heeft zicht op een hoger loon.