Skip links

Kinesitherapeut

Als kinesitherapeut is het jouw taak om pijn en aandoeningen te behandelen en uiteenlopende behandelingen voor te stellen in functie van de symptomen van de patiënten. We geven je in dit artikel graag wat nuttige informatie mee om aan de slag te gaan als kinesitherapeut. 

Omschrijving

“De kinesitherapeut is iemand die zich buigt over al wat functioneel is bij een patiënt. Het is onze taak om het lichaam van de patiënt zo functioneel mogelijk te houden”, licht Fabienne Van Dooren toe, algemeen directeur van Axxon, de beroepsvereniging voor kinesitherapeuten. 

Wat zijn mijn voornaamste taken als kinesitherapeut? 

Als kinesitherapeut behandel je motorische, respiratoire, cardiovasculaire of neurologische (bij hersenletsels) aandoeningen: “Functioneel verwijst niet alleen naar al wat ‘beweegt’. Als kinesitherapeut gaat je aandacht ook uit naar de ademhaling of naar hartrevalidatie. Je buigt je over vrijwel elk fysiologisch proces in het lichaam”, aldus Fabienne Van Dooren.   Als kinesitherapeut moet je letterlijk de handen uit de mouwen steken: “Onze handen zijn onze voornaamste werkmiddelen. Zo voel je soms zelfs dingen aan waar de patiënt zich helemaal niet bewust van is.” Je grijpt terug naar bewegingstherapie voor de behandeling van spier-, bot- of gewrichtsaandoeningen of met het oog op revalidatie. Je tracht het risico op letsels te beperken of beoogt met oefeningen het optimale herstel van lichaamsfuncties. Je palpeert en masseert de spieren zacht of krachtig, in functie van de behoeften. Je brengt zalf of koude of warme kompressen aan en maakt zelfs gebruik van elektrotherapie.  Op basis van een diagnose van een arts en een radiografisch onderzoek bepaal je welke behandeling is aangewezen: massage, stretching, oefeningen die de patiënt over een bepaalde periode moet herhalen (om de spieren te versterken). Je geeft advies aan de patiënten met het oog op zelfrevalidatie.  Dat je zelf over een goede fysieke gezondheid beschikt, is cruciaal. Je staat namelijk vaak rechtop tijdens de job en moet aanhoudende fysieke inspanningen leveren. Tot slot werk je als kinesitherapeut zowel met zieke of gewonde patiënten als met personen met een handicap.   
Over welke vaardigheden moet ik beschikken?
 • Een kinesitherapeutische analyse en evaluatie maken van personen en hun situatie, en een diagnose stellen;
 • Een therapeutisch en kinesitherapeutisch traject uitstippelen en in goede banen leiden, op maat van de patiënten en hun situatie;
 • Aan gezondheidspromotie, therapeutische opvoeding, preventie en opsporing doen;
 • Een kinesitherapiesessie uitwerken, leiden en evalueren;
 • Een goede verstandhouding en communicatie tot stand brengen en onderhouden, in functie van de kinesitherapeutische behandeling;
 • Advies verlenen en je expertise delen inzake kinesitherapie;
 • Je beroepspraktijk analyseren, evalueren, bijsturen en verder ontwikkelen;
 • Beroepsspecifieke en wetenschappelijke gegevens opzoeken en analyseren;
 • De beschikbare middelen optimaal inzetten met het oog op een individuele of collectieve aanpak;
 • Activiteiten en samenwerkingen organiseren tussen verschillende actoren;
 • rofessionals en personen in opleiding begeleiden en informeren.
Over welke persoonlijke eigenschappen moet ik beschikken?
 • Je bent toegankelijk en kunt een luisterend oor bieden;
 • Je bent geduldig;
 • Je bent dynamisch;
 • Je bent behendig en omzichtig;

Opleiding

n het Vlaamse onderwijs neemt de opleiding tot kinesitherapeut vijf jaar in beslag. De opleiding is opgesplitst in twee delen: een driejarige bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, gevolgd door een tweejarige masteropleiding voor specialisatie.

Zowel hogescholen als universiteiten bieden de opleiding aan. Naast theoretische aspecten komen ook praktische aspecten aan bod, meer bepaald tijdens stages. 

Carrièremogelijkheden

Je kunt als zelfstandig kinesitherapeut aan de slag, in een privépraktijk, alleen of in een multidisciplinair team van zorgprofessionals. 

Je kunt ook als werknemer terecht in een ziekenhuis, rusthuis of woon-zorgcentrum, revalidatie- of psychomedisch centrum, een centrum voor functionele revalidatie, een dienst voor geestelijke gezondheid, een maatwerkbedrijf of een sportclub. 

Ook een carrière in de onderzoekswereld, het gewone of gespecialiseerde onderwijs, voorzieningen voor personen met een handicap, vrije tijd of wellness (kuuroord, fitnesscentrum enz.) behoort tot de mogelijkheden. 

Hoe ligt de job in de markt en wat zijn de doorgroeimogelijkheden? 

Op de arbeidsmarkt spelen enkele specifieke criteria een rol: In de eerste plaats, de vraag: heel wat afgestudeerde kinesitherapeuten beginnen hun carrière als vervangers van de vaste kinesitherapeuten tijdens de zomervakantie. Ten tweede, de regio: in sommige regio’s is de arbeidsmarkt verzadigd, terwijl in andere (meer landelijke) gebieden de vraag naar kinesitherapeuten hoger ligt. 

Tegenwoordig bundelen steeds meer zorgprofessionals de krachten in groepspraktijken, hetzij met verschillende zorgberoepen, zoals een kinesitherapeut, een logopedist, een arts of een psycholoog, hetzij samen met meerdere kinesitherapeuten. Die trend werkt een groter personeelsverloop in de hand en maakt het eenvoudiger om het professionele leven en de privésfeer van elkaar gescheiden te houden. 

Hoeveel verdien ik als kinesitherapeut? 

Het honorarium van een zelfstandig kinesitherapeut is gebaseerd op het RIZIV-systeem. Het RIZIV onderscheidt vier categorieën honoraria, afhankelijk van de plaats waar je als zorgprofessional aan de slag bent: een praktijk, een ziekenhuis, een rusthuis of aan huis bij de patiënt. 

Je honorarium in een praktijk hangt af van de vraag of je al dan niet geconventioneerd bent. In het ziekenhuiswezen kan dan weer gevraagd worden dat je een deel van je honorarium afstaat (25 tot 50 %). 

Hoe kan ik in mijn carrière als kinesitherapeut evolueren of mij gaan specialiseren? 

In ziekenhuizen kun je na vier jaar beroepservaring een opleiding zorgkader (1 jaar) of zorgdirectie (2 jaar) volgen. Na voltooiing van de opleidingen kun je een kaderfunctie bekleden of opleidingsmedewerker worden. 

Je kunt je als kinesitherpeut gaan specialiseren in bijzondere beroepsbekwaamheden: 

 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie 

Podcast (in het Frans)

We maken kennis met Laurent, die al meer dan twintig jaar actief is als fysiotherapeut. Laurent werkt in het dynamische en eerder opmerkelijke woonzorgcentrum La Mélopée, dat met Mel’Express zijn eigen versie van het populaire programma Peking Express bracht. 

Laurent maakte van zijn passie zijn beroep. Hij is gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam en het therapeutisch contact – de zorg voor lichaam en geest – met de mens. Zo ziet hij elke dag opnieuw welk effect zijn beroep heeft op zijn patiënten en put hij voldoening uit zijn job.   

De bewoners van La Mélopée noemen hem wel eens plagerig ‘de masseur’ of ‘de wandelaar’, omdat hij volgens hen zijn dagen vult met praatjes slaan en wandelen. Hij blijft nuchter, en die houding is precies zijn grootste troef. Voor Laurent telt vooral het LEVEN, en niet zozeer de rust in het rusthuis. Als fysiotherapeut bedenkt hij dan ook de gekste activiteiten om de bewoners in beweging te houden en een glimlach op hun gezicht te toveren.