Skip links

Onthaalouder

Ben jij geduldig, creatief en kan je niet stilzitten? Werk je graag met jonge kinderen? Dan is een job als kinderbegeleider misschien wel iets voor jou. Een blik op de taken en vaardigheden van een kinderbegeleider en de stappen op weg naar deze job … 

Omschrijving

Als kinderbegeleider ontferm jij je over de allerkleinsten en ondersteun je hun ontwikkeling in de aanloop naar school.  

Wat zijn mijn voornaamste taken? 

Als onthaalouder hou je je bezig met kinderen van nul tot zes jaar. Je vangt hen bij je thuis op, of op een specifiek daartoe ingerichte plek. Ongeacht de plaats waar je de kinderen opvangt, moet aan strenge veiligheids- en hygiënevoorschriften worden voldaan, opgelegd door Kind en Gezin.  Je vangt tot acht kinderen op in een huiselijke omgeving. Kind en Gezin adviseert echter om maximaal vier kinderen tegelijk per dag op te vangen.   Het is jouw taak te waken over het welzijn, de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Je staat in voor zorgtaken (wassen, verversen enz.), helpt de kinderen met dagelijkse handelingen (eten, zich aankleden enz.) en zet activiteiten op die hun ontwikkeling stimuleren.  Je hebt oog voor de specifieke behoeften van elk kind (handicap, ontwikkelingsachterstand enz.) en waakt over de best mogelijke integratie.  Je werkt bovendien nauw samen met de ouders en communiceert dagelijks met hen. Over welke vaardigheden moet ik beschikken?
 • Je stelt je flexibel op. Je kunt je vlot aanpassen aan uiteenlopende situaties, maar bewaart ook een zekere discipline met het oog op een coherente organisatie;
 • Je neemt de job ernstig en bent betrouwbaar, om een duurzame relatie met de kinderen en hun ouders op te bouwen;
 • Je hebt inzicht in de leefwereld en behoeften van jonge kinderen: dutjes, verzorging, aangepaste maaltijden, educatieve activiteiten die de ontwikkeling stimuleren enz.
 • Je observeert het gedrag en de ontwikkeling van de kinderen, en kunt daarvan verslag uitbrengen bij hun ouders of voogd;
 • Je volgt de veiligheids-, gezondheids- en hygiënevoorschriften nauwgezet op en staat in voor administratieve taken en het beheer van het materiaal op de opvanglocatie;
 • Je neemt (desgevallend) deel aan teamvergaderingen;
 • Je staat in voor de administratieve opvolging.
Over welke persoonlijke eigenschappen moet ik beschikken?
 • Je bent geduldig en verdraagzaam;
 • Je bent empathisch aangelegd en luistervaardig;
 • Je kunt goed overweg met kinderen;
 • Je bent oplettend en waakzaam;
 • Je houdt het hoofd koel in stresssituaties en weet van aanpakken;
 • Je bent dynamisch en creatief.

Opleiding

Uiteenlopende opleidingen op verschillende onderwijsniveaus kunnen uitzicht bieden op een job als onthaalouder. 

Secundair onderwijs – TSO 

 • Gezondheids- en welzijnswetenschappen 
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg 
 • Internaatswerking 
 • Leefgroepwerking 
 • Sociale en technische wetenschappen 

Secundair onderwijs – 7e jaar BSO 

 • Kinderbegeleider 
 • Kinderzorg 

Secundair onderwijs – DBSO 

 • Begeleider in de kinderopvang 
 • Kinderbegeleider (duaal) 

Hoger onderwijs – professionele bachelor 

 • Orthopedagogie 
 • Pedagogie van het jonge kind 

Volwassenenonderwijs 

 • Kinderbegeleider baby’s en peuters

 

Hoeveel kost de opleiding? 

Het prijskaartje van de opleiding hangt uiteraard sterk af van het gekozen traject. Zo bedraagt het inschrijvingsgeld bij Syntra doorgaans 1.220 euro incl. btw voor een voltijdse dagopleiding. 

Carrièremogelijkheden

Kind en Gezin staat in voor de vergunning, subsidiëring, organisatie, begeleiding, controle en evaluatie van de opvanglocaties. 

Elke persoon die op regelmatige basis kinderen van 0 tot 6 jaar opvangt en niet tot de familiale kring van die kinderen behoort, moet een vergunning aanvragen bij het agentschap Opgroeien.

Om de vergunning te kunnen krijgen, moet je beschikken over: 

 • een attest van de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’;  
 • een attest van de module ‘Werken in de kinderopvang’, een kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider of een attest ‘Afwijking kwalificatie kinderbegeleider of verantwoordelijke’; 
 • een attest van actieve kennis van het Nederlands; 
 • een attest levensreddend handelen bij kinderen; 
 • een uittreksel uit het strafregister; 
 • een attest van medische geschiktheid. 

Meer informatie

Welke verschillende statuten kan ik hebben als kinderbegeleider? 

Je kunt als kinderbegeleider uiteenlopende statuten hebben: 

 • Zelfstandig onthaalouder 

Je bent niet verbonden aan een structuur, maar staat wel onder toezicht van Kind en Gezin. 

Hoe zit het met de werkomstandigheden?  

Je vangt kinderen op, alleen of samen met een andere natuurlijke persoon met het statuut van zelfstandige. 

Je bepaalt zelf de werkuren en tarieven. De ouders vergoeden jou rechtstreeks voor de opvang van hun kinderen. 

Hoe start ik als zelfstandig onthaalouder?  

Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een vergunningsaanvraag indienen bij het agentschap Opgroeien. 

 • Kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut 

Als kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut kun je thuis of op een gepaste locatie kinderen opvangen onder toezicht van een organisator (de lokale Dienst voor Onthaalouders).  

Geen werknemer, noch zelfstandige  

Als kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut heb je geen recht op betaald verlof, vakantiegeld of een werkloosheidsuitkering. 

Je hebt echter evenmin het statuut van zelfstandige. Je wordt namelijk niet rechtstreeks door de ouders vergoed, maar wel door de organisator. 

Hoeveel verdien ik als kinderbegeleider? 

Je inkomen als kinderbegeleider hangt af van je statuut: 

 • Als zelfstandig onthaalouder bepaal je zelf je tarieven. Volgens de Loonwijzer bedraagt het gemiddelde salaris van een startende onthaalouder 1.820 tot 2.374 euro bruto per maand.  
 •  Voor een kinderbegeleider gezinsopvang met eigen statuut ligt de kostenvergoeding sinds 1 januari 2023 op 27,63 euro bruto per kind per volledige dag, ongeacht de financiële bijdrage van de ouders in functie van hun inkomen. Deze vergoeding vormt dus nog niet het reële loon, maar wordt niet belast. 

Welke loopbaanvooruitzichten en alternatieven heb ik als kinderbegeleider? 

Afhankelijk van je opleiding kun je als kinderbegeleider ook een andere weg inslaan. 

Meer tewerkstellingsmogelijkheden voor begeleiders in de kinderopvang  

Wie een attest ‘begeleider in de kinderopvang’ op zak heeft en het hoger secundair onderwijs heeft afgerond, kan aan de slag: 

 • als begeleider van kinderen in een niet-gesubsidieerde groepsopvang (groepsopvang baby’s en peuters, buitenschoolse kinderopvang enz.); 
 • als kinderbegeleider in een gesubsidieerde groepsopvang (crèches, peutertuinen, gemeentelijke kinderopvang, onthaalouder enz.); 
 • als autonoom en gesubsidieerd (co-)opvangouder; 
 • in een kinderopvang, op gelijke voet met personen met de beroepskwalificatie ‘kinderverzorger’. 

Je eigen crèche opstarten of directeur/-trice worden van een crèche 

Om zelf een kinderopvang te beginnen met meer dan 18 plaatsen moet je in het bezit zijn van een bachelordiploma (hoger onderwijs). Voor directiemedewerkers in de opvangsector is een bachelordiploma in de Pedagogie van het jonge kind aangewezen.