Skip links

Spreken zorg- en welzijnsberoepen jou aan? Studenten, werkzoekenden of personen die een carrièrewending overwegen, maken dankzij ‘Ik hou van mijn job’ kennis met een waaier aan mogelijke opleidingen of studies. 

Verzorgen, adviseren, luisteren, helpen … Misschien zijn het vaardigheden die van nature in jou zitten en die je dagelijks zou willen benutten. Ontdek welke opleidingen je op weg kunnen helpen naar jouw droomjob. 

Zorgberoepen 

1. Verpleegkundige

Twee opleidingsniveaus kunnen leiden tot een job als verpleegkundige. In beide trajecten wordt veel belang gehecht aan de stages, die de helft van de opleidingen uitmaken (minstens 2.300 uur praktijkstage). 

 • Een HBO5-opleiding Verpleegkunde 

De volledige HBO5-opleiding Verpleegkunde duurt 3 jaar en ligt tussen het niveau van het secundair onderwijs en de professionele bachelor in. De opleiding is vooral praktijkgericht. De meeste Belgische scholen bieden een algemene opleiding aan. Daarna kunnen aanvullende opleidingen worden gevolgd om zich in diverse thema’s te specialiseren. 

De HBO5-opleiding Verpleegkunde is modulair en flexibel opgebouwd. Je kunt de opleiding volgen in dagonderwijs of combineren met een deeltijdse job. 

 • Een professionele bacheloropleiding Verpleegkunde 

De bacheloropleiding tot ‘verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger’ wordt gespreid over 4 jaar. Deze opleiding is wetenschappelijker en beschouwelijker van aard. Het diploma wordt uitgereikt door een hogeschool en via het onderwijs voor sociale promotie. Er zijn verschillende vervolgopleidingen beschikbaar, en ook een masteropleiding behoort tot de mogelijkheden. 

Met een HBO5-diploma Verpleegkunde op zak kun je een bacheloropleiding ‘verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger’ volgen via het onderwijs voor sociale promotie.  

Meer informatie: de beroepenfiche Verpleegkunde

2. Verzorgende/Zorgkundige 

Na het secundair onderwijs, kun je uiteenlopende cursussen volgen die deuren openen naar dit beroep. De opleidingen duren 12 tot 18 maanden en zijn verplicht om als zorgkundige aan de slag te kunnen. 

 • 7e jaar secundair beroepsonderwijs 

Na afloop van een 7e jaar secundair beroepsonderwijs kun je een certificaat als ‘verzorgende/zorgkundige’ behalen. De opleiding in het secundaire beroepsonderwijs omvat verschillende stages in het kader van duaal leren, afwisselend per dag of per week. Na de opleiding wordt een getuigschrift hoger secundair onderwijs afgeleverd.  

 • Onderwijs voor sociale promotie (opleiding van 1 tot 2 jaar, volgens een regime naar keuze (dagonderwijs/avondonderwijs/deeltijds online) 

Er worden elk jaar tal van aanvragen ingediend voor een beperkt aantal plaatsen. In sommige centra moet je een taaltest en wiskundeproef op secundair niveau afleggen om toegang te krijgen tot de opleiding. De opleiding duurt 1 à 2 jaar, naargelang het gekozen regime. 

 • Afwisselende opleiding (duaal) van 1 jaar 

Meer informatie: de beroepenfiche Zorgkundige

3. Vroedkundige

Om aan de slag te gaan als vroedkundige, kun je een professionele bacheloropleiding van 4 jaar volgen aan een hogeschool. Onder meer ethiek, recht, biochemie, eerste hulp, hygiëne en diverse zorgtechnieken komen in de opleiding aan bod. Tijdens de opleiding moet je verschillende keren stage volgen (in lengte verschillend naargelang de school), op de afdeling chirurgie, psychiatrie, kraamzorg of neonatologie. 

Meer informatie: de beroepenfiche Vroedkundige

4. Ergotherapeut

Wil je als ergotherapeut aan de slag? Dan moet je een bachelordiploma Ergotherapie op zak hebben. Je kunt de professionele bacheloropleiding – bestaande uit theorie en praktijk – volgen aan een hogeschool. De opleiding omvat verscheidene stages binnen of buiten het ziekenhuiswezen, naast praktijkseminaries. 

Meer informatie: de beroepenfiche Ergotherapeut  

5. Psycholoog

Na een opleiding van vijf jaar, mag je met een universitair diploma Psychologie op zak aan de slag als psycholoog. Je dient eerst een academische bachelor Psychologie te volgen. Zo’n academisch diploma is niet kwalificerend en moet aangevuld worden met een masteropleiding Psychologie of Pedagogische wetenschappen, met het oog op specialisatie. 

Meer informatie: de beroepenfiche Psycholoog

6. Psychomotorisch therapeut

Om het beroep van psychomotorisch therapeut uit te oefenen, moet je een professionele bacheloropleiding van 3 jaar volgen aan een hogeschool of binnen het onderwijscircuit voor sociale promotie.  

Professionals die al een erkend diploma Lichamelijke Opvoeding, Ergotherapie, Kinesitherapie, Psychologie, Verpleegkunde of Logopedie op zak hebben, kunnen een specialisatiejaar Pscychomotorische Therapie volgen aan een hogeschool. 

Je kunt ook een opleiding Psychomotorische Therapie volgen van 3 jaar aan een private onderwijsinstelling, mits je in het bezit bent van een erkend pedagogisch, psychologisch of paramedisch diploma en over beroepservaring met kinderen beschikt.  

Meer informatie: de beroepenfiche Psychomotorisch therapeut

7. Logopedist

Twee opleidingstrajecten leiden naar een job als logopedist. 

 • Een professionele bacheloropleiding van 3 jaar aan een hogeschool, met name Logopedie en Audiologie met Logopedie als afstudeerrichting; 
 • Een academische masteropleiding van 5 jaar aan een universiteit. Deze opleiding bestaat uit een (niet-kwalificerende) bacheloropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van 3 jaar, gevolgd door een masteropleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van 2 jaar, met Logopedie als afstudeerrichting. 

Meer informatie: de beroepenfiche Logopedist

8. Kinesitherapeut

Om kinesitherapeut te worden, moet je een universitaire opleiding van het lange type volgen. In het Vlaamse onderwijs neemt de opleiding tot kinesitherapeut 5 jaar in beslag. De opleiding is opgesplitst in 2 delen: een bacheloropleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van 3 jaar, gevolgd door een masteropleiding van 2 jaar voor specialisatie.  

Meer informatie: de beroepenfiche Kinesitherapeut  

 

Welzijnsberoepen 

1. Maatschappelijk assistent

Om maatschappelijk assistent te worden moet je een professionele bacheloropleiding Sociaal Werk volgen van 3 jaar aan een hogeschool. Om toegang te krijgen tot de opleiding moet je het hoger secundair onderwijs hebben afgerond of een ingangsexamen afleggen met schriftelijke en mondelinge proeven. In het 1e jaar van de opleiding komt vooral algemene leerstof aan bod. Vanaf het 2e jaar wordt de opleiding specifieker. In het 3e jaar moet je als student een eindwerk maken. Er wordt veel belang gehecht aan het praktische aspect van de opleiding, die verschillende stages omvat.  

Meer informatie: de beroepenfiche Maatschappelijk Assistent

2. Opvoeder 

Verschillende wegen kunnen leiden naar een job als opvoeder, al in het secundair onderwijs, of via het hoger onderwijs.  

 • Secundair onderwijs: TSO-richting Jeugd- en Gehandicaptenzorg 

In het secundair onderwijs biedt de TSO-richting Jeugd- en Gehandicaptenzorg uitzicht op een job als opvoeder. Je kunt deze opleiding ook in het volwassenenonderwijs volgen. 

 • Onderwijs voor sociale promotie: via de VDAB en bepaalde centra voor volwassenenonderwijs 

Ook de VDAB en bepaalde centra voor volwassenenonderwijs hebben opleidingen in hun aanbod die uitzicht bieden op een job als opvoeder.

 • Hoger onderwijs: professionele bacheloropleiding Orthopedagogie 

In het hoger onderwijs biedt onder meer de professionele bacheloropleiding Orthopedagogie, al dan niet met specialisatie, uitzicht op een job als opvoeder of een masteropleiding. 

Meer informatie: de beroepenfiche Opvoeder

3. Preventieadviseur psychosociale aspecten

Om preventieadviseur psychosociale aspecten te worden, moet je aan drie voorwaarden voldoen: 

 • houder zijn van een universitair einddiploma of een einddiploma hoger onderwijs van universitair niveau   
 • een specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk met succes afgerond hebben  
 • minstens vijf jaar pertinente praktijkervaring hebben. 

Meer informatie: de beroepenfiche Preventieadviseur Psychosociale Aspecten

4. Bemiddelaar

Om als bemiddelaar aan de slag te gaan, moet je een opleiding hebben gevolgd in het hoger onderwijs, aangevuld met een specifieke opleiding: Postgraduaat Bemiddeling. 

Meer informatie: de beroepenfiche Bemiddelaar

5. Thuiszorg

Om verzorgende in de thuiszorg te worden, moet je over een visum beschikken, uitgereikt door de dienst Zorg en Gezondheid van de Vlaamse regering.  

Meer informatie: de beroepenfiche Thuiszorg

 

Beroepen in het teken van het jonge kind 

1. Kinderverzorger 

Je kunt vanaf de 3e graad secundair onderwijs al je traject naar een job als kinderverzorger aanvatten, hetzij in het TSO (Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg of Sociale en technische wetenschappen), hetzij in het BSO (Verzorging). Een 7e jaar BSO Kinderbegeleider (duaal) of Kinderzorg leidt eveneens naar een job als kinderverzorger.  

Meer informatie: de beroepenfiche Kinderverzorger

2. Onthaalouder 

Op het niveau van het secundair onderwijs (TSO) bieden de opleidingen Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, Jeugd- en Gehandicaptenzorg, Internaatswerking, Leefgroepwerking en Sociale en Technische wetenschappen toegang tot een job voor het onthaal van kinderen. 

Nog op het niveau van het secundair onderwijs (7e jaar BSO), bieden de opleidingen Kinderbegeleider en Kinderzorg uitzicht op een job met kinderen. 

Ook in het deeltijds beroepsonderwijs bieden de opleidingen Begeleider in de kinderopvang en Kinderbegeleider (duaal) de mogelijkheid om aan de slag te gaan met kinderen.  

In het hoger onderwijs volg je dan weer een bacheloropleiding Orthopedagogie of Pedagogie van het jonge kind. 

In het volwassenenonderwijs kun je een opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters volgen. 

Meer informatie: de beroepenfiche Onthaalouder